Nhảy đến nội dung
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Seminar khoa học của PGS.TS. Đỗ Văn Thơm và TS. Nguyễn Hoàng Quân

Vào 13h30 ngày 29/9/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp C với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của TS. Nguyễn Thành Nhơn và TS. Hoàng Lê Thụy Thùy Trang

Vào 13h30 ngày 15/9/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp B với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của TS. Lê Thị Kim Dung và ThS. Đinh Công Dự

Vào 10h00 ngày 31/8/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Thư viện lầu 5 với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của ThS. Lê Trí Đạt và CN. Thái Quỳnh Mai

Vào 8h45 ngày 04/8/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại phòng họp B với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của GS.TS Xavier Chateau và TS. Hoàng Lê Thụy Thùy Trang

Vào 9h00 ngày 17/7/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại phòng họp C với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của GS.TS Dennis M. Kochmann và TS. Nguyễn Trương Khang

Vào 15h00 ngày 06/7/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại phòng họp A403 với nội dung chi tiết như sau: 

Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Vật liệu và Cấu trúc thông minh tiên tiến (ASMaS 2023)

Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về Vật liệu và Kết cấu thông minh tiên tiến (ASMaS-2023) do Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30 thá

Seminar khoa học của ThS. Đinh Công Dự, ThS. Lê Trí Đạt, và CN. Thái Quỳnh Mai

Vào 14h00 ngày 16/6/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại phòng họp Lầu 5 thư viện với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của GS.TSKH Lê Văn Hoàng, TS. Đào Phúc Lâm và TS. Hồ Sĩ Lành

Vào 14h00 ngày 9/6/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp B với nội dung chi tiết như sau: