Nhảy đến nội dung
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Seminar khoa học của GS.TS. Lê Khánh Châu và TS. Lê Thị Cẩm Tú

Vào 14h00 ngày 12/5/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp tầng 5 Thư viện với nội dung chi tiết như sau:

Seminar khoa học của TS. Weidong Li và TS. Raj Kiran

Vào 14h00 ngày 20/4/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp B.

Báo cáo khoa học của GS.TS Philipp Junker

Vào 14h00 ngày 20/5/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp Lầu 5 Thư viện.