Nhảy đến nội dung
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Seminar khoa học của GS. Valeriy Arkhincheev và TS. Lê Đại Nam

Vào 14h00, ngày 21/6/2024 Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Lầu 6 Thư viện với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của TS. Vũ Thị Ngọc Ánh và ThS. Vũ Minh Đức

Vào 14h00, ngày 7/6/2024 Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp B với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của TS. Hoàng Minh Tuấn và PGS.TS Nguyễn Trung Kiên

Vào 9h00, ngày 26/4/2024 Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng lầu 5 Thư viện với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của TS. Hồ Lê Huy Phúc và TS. Trần Trung Dũng

Vào 14h00, ngày 19/4/2024 Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp B với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của GS.TSKH. Phạm Đức Chính, TS. Lê Nguyễn Minh Thông

Vào 9h00 ngày 05/4/2024, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng A901 với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của PGS.TS Huỳnh Kim Lâm

Vào 10h15 ngày 26/03/2024, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng A901 với khách mời PGS.TS Huỳnh Kim Lâm (Trường Đại học Quốc Tế – Đạ

Seminar khoa học của TS. Kamonlatth Rodponthukwaji và ThS. Đặng Lâm Tuấn Cường

Vào 14h00 ngày 15/03/2024, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp C với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của TS. Ngô Sơn Tùng và TS. Thái Hoàng Chiến

Vào 14h00 ngày 25/01/2024, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp Trường đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Bả