Nhảy đến nội dung

Tuyển dụng

Viện Công nghệ tiên tiến (IAST) tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện đang tìm kiếm các nhà nghiên cứu tham gia các Phòng nghiên cứu thuộc Viện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm vật lý, hóa học, khoa học vật liệu, khoa học tính toán và kỹ thuật.

Vị trí làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và đưa ra mức lương và phúc lợi cạnh tranh.

Ứng viên lý tưởng sẽ có nền tảng vững chắc về nghiên cứu, cũng như kinh nghiệm xuất bản trên các tạp chí học thuật hàng đầu. Họ sẽ có thể làm việc độc lập và theo nhóm, đồng thời có thể truyền đạt hiệu quả các kết quả nghiên cứu của mình tới cả đối tượng kỹ thuật và phi kỹ thuật.

Dưới đây là một số trách nhiệm chính của nhà nghiên cứu tại IAST:

- Tiến hành nghiên cứu độc lập.
- Xuất bản các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí học thuật hàng đầu.
- Phối hợp với các nhà nghiên cứu khác trong các dự án nghiên cứu.
- Trình bày kết quả nghiên cứu tại các hội nghị và hội thảo.
- Hướng dẫn và giám sát sinh viên đại học và sau đại học.

Chúng tôi cũng đang tìm kiếm trợ lý nghiên cứu và đây là một số trách nhiệm chính:

- Hỗ trợ tiến hành các dự án nghiên cứu.
- Tiến hành đánh giá tài liệu và thu thập dữ liệu nghiên cứu.
- Chuẩn bị báo cáo nghiên cứu và thuyết trình.
- Hợp tác với các nhà nghiên cứu về các dự án nghiên cứu.

Đồng thời, chúng tôi cũng đang tuyển dụng chuyên viên hành chính với một số trách nhiệm sau: 

- Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp 
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Có kinh nghiệm trong tiếp nhận, soạn thảo và xử lí hồ sơ
- Tình thần trách nhiệm cao trong công việc  

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội hấp dẫn này, vui lòng truy cập trang web của TDTU để tìm hiểu thêm và nộp hồ sơ. Hạn chót nộp đơn là ngày 04 tháng 04 năm 2024.