Nhảy đến nội dung
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Seminar khoa học của TS. Ngô Sơn Tùng

Vào 14h00 ngày 17/11/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp B với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của TS. Vũ Thi Ngoc Ánh và TS. Wannida Sapyen

Vào 14h00 ngày 03/11/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp B với nội dung chi tiết như sau: 

Gặp gỡ và giao lưu khoa học với GS. Jim-Tong Horng

Vào 9h00 ngày 17/10/2023, Viện IAST tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu khoa học tại Phòng họp C với nội dung chi tiết như sau:

Seminar khoa học của TS. Đặng Việt Hưng

Vào 14h00 ngày 20/10/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp B với nội dung chi tiết như sau: 

GS.TSKH Lê Khánh Châu trở thành thành viên Biên tập của Tạp chí quốc tế Mathematics and Mechanics of Solids

Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng GS.TSKH Lê Khánh Châu vừa qua đã được bầu làm thành viên của Ban biên tập của tạp chí quốc tế

TS. Thái Hoàng Chiến là một trong 47 người Việt vào top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2023

Trong danh sách những nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2023 do nhóm nghiên cứu từ Đại học Stanford (Mỹ) lựa chọn trên cơ sở dữ liệu Scopus và đ

Seminar khoa học của TS. Raj Kiran và TS. Qi Zhang

Vào 14h00 ngày 06/10/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp B với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của PGS.TS. Đỗ Văn Thơm và TS. Nguyễn Hoàng Quân

Vào 13h30 ngày 29/9/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp C với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của TS. Nguyễn Thành Nhơn và TS. Hoàng Lê Thụy Thùy Trang

Vào 13h30 ngày 15/9/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp B với nội dung chi tiết như sau: