Nhảy đến nội dung
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Seminar khoa học của TS. Hoàng Minh Tuấn và PGS.TS Nguyễn Trung Kiên

Vào 9h00, ngày 26/4/2024 Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng lầu 5 Thư viện với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của TS. Hồ Lê Huy Phúc và TS. Trần Trung Dũng

Vào 14h00, ngày 19/4/2024 Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp B với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của GS.TSKH. Phạm Đức Chính, TS. Lê Nguyễn Minh Thông

Vào 9h00 ngày 05/4/2024, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng A901 với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của PGS.TS Huỳnh Kim Lâm

Vào 10h15 ngày 26/03/2024, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng A901 với khách mời PGS.TS Huỳnh Kim Lâm (Trường Đại học Quốc Tế – Đạ

Seminar khoa học của TS. Kamonlatth Rodponthukwaji và ThS. Đặng Lâm Tuấn Cường

Vào 14h00 ngày 15/03/2024, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp C với nội dung chi tiết như sau: 

Seminar khoa học của TS. Ngô Sơn Tùng và TS. Thái Hoàng Chiến

Vào 14h00 ngày 25/01/2024, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp Trường đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Bả

Chúc mừng TS. Đặng Thùy Đông đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2023

Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng TS.

Seminar khoa học của GS. TSKH Lê Khánh Châu

Vào 14h00 ngày 15/12/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp Thư viện lầu 5 với nội dung chi tiết như sau: