Nhảy đến nội dung

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Công bố

Công bố

Đề tài - Dự án

Đề tài - Dự án

Khoa học công nghệ (Seminar)

Khoa học công nghệ (Seminar)

Phòng nghiên cứu

Phòng nghiên cứu

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu chế tạo và nghiên cứu tính chất trong lĩnh vực từ học, điện môi của vật liệu ứng dụng trong kỹ thuật điện - từ, y sinh, spintronics, quang điện tử.

Nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực: vật lý hạt, vũ trụ và thiên văn học, lý thuyết lượng tử, vật lý năng lượng cao, vật lý tính toán, vật lý chất rắn.

Thiết bị điện tử và tự động hóa trong Vật lý hạt nhân, Mô phỏng tương tác của bức xạ ion hóa với vật liệu và giám sát bức xạ môi trường.

Mô phỏng các quá trình vật lý và những tính chất cơ bản của vật liệu, đặc trưng của các cấu trúc linh kiện điện tử kích thước nano cho các ứng dụng số hóa.