Nhảy đến nội dung

Học bổng

Viện Công nghệ tiên tiến (IAST) tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện đang tuyển sinh và cấp học bổng chương trình nghiên cứu sinh Khoa học tính toán. Chương trình được thiết kế để đào tạo các nhà nghiên cứu có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học tính toán, tập trung vào nghiên cứu cơ bản và ứng dụng liên ngành. Ứng viên phải có nền tảng vững chắc về toán học, lập trình, giải số, và/hoặc mô phỏng.

Tiến sĩ chương trình Khoa học tính toán tại IAST, TDTU là chương trình 3 hoặc 4 năm, bao gồm các môn học, nghiên cứu và luận án. Các môn học bao gồm nhiều chủ đề trong khoa học tính toán, bao gồm các phương pháp số, thuật toán, giải số, và mô phỏng. Cơ hội nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:

- Tính toán hiệu năng cao
- Trí tuệ nhân tạo
- Cơ học tính toán
- Động lực học chất lỏng tính toán
- Khoa học vật liệu tính toán
- Vật lý tính toán
- Hóa học tính toán
- Sinh học tính toán

Nghiên cứu sinh tại IAST sẽ được hướng dẫn bởi các nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học tính toán. Họ có cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu tiên tiến và xuất bản công trình của mình trên các tạp chí học thuật hàng đầu.

Nếu bạn quan tâm đến việc theo đuổi bằng tiến sĩ trong Khoa học tính toán tại IAST, vui lòng truy cập trang web của Phòng sau đại học để tìm hiểu thêm và đăng ký. Hạn chót nộp đơn là ngày 4 tháng 5 năm 2024.

Dưới đây là một số lợi ích chính của việc theo đuổi bằng tiến sĩ trong Khoa học tính toán tại IAST:

- Bạn sẽ được đào tạo bởi các nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khoa học tính toán.
- Bạn sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu tiên tiến.
- Bạn sẽ có cơ hội xuất bản tác phẩm của mình trên các tạp chí học thuật hàng đầu.
- Bạn sẽ có cơ hội nhận được một khoản trợ cấp trang trải chi phí sinh hoạt cũng như học phí và lệ phí.
- Bạn sẽ được cấp bằng tiến sĩ. bằng cấp từ một trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam.