Nhảy đến nội dung

Seminar khoa học của TS. Ngô Sơn Tùng

Vào 14h00 ngày 17/11/2023, Viện IAST tổ chức buổi trao đổi học thuật tại Phòng họp B với nội dung chi tiết như sau: 

TS. Ngô Sơn Tùng trình bày về "Tiền sợi hóa Aβ trong các môi trường khác nhau trong nghiên cứu in silico"

Tóm tắt: 

Quá trình tiền sợi hóa của các peptide Amyloid beta (Aβ) đặc trưng cho bệnh Alzheimer (AD), đây là một trong những dạng sa sút trí tuệ phổ biến nhất. Do đó, cần phải hiểu cấu trúc của Aβ tiền sợi để thiết kế các tác nhân có khả năng ngăn ngừa các dạng gây độc thần kinh này. Tuy nhiên, các tiền sợi Aβ tồn tại thoáng qua, cấu trúc thực nghiệm của các dạng này vì vậy khó có thể có được. Trong bối cảnh đó, các phương pháp tính toán nổi lên như một trong những công cụ tiềm năng nhất để ước tính khả năng tự lắp ráp các peptide Aβ. Trong buổi seminar này, kết quả của nhóm chúng tôi trong những năm gần đây về vấn đề này sẽ được báo cáo.