Nhảy đến nội dung

GS.TSKH Lê Khánh Châu trở thành thành viên Biên tập của Tạp chí quốc tế Mathematics and Mechanics of Solids

Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng GS.TSKH Lê Khánh Châu vừa qua đã được bầu làm thành viên của Ban biên tập của tạp chí quốc tế Mathematics and Mechanics of Solids - một tạp chí khoa học nằm trong cơ sở dữ liệu Web of Science/Scopus - chuyên đăng các bài báo trong lĩnh vực Cơ học và Toán học, với hệ số tác động (Impact factor) 2.6. 

GS. Châu đã có nhiều  đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong Vật lý và Cơ học. Những công trình nghiên cứu của ông đã thu hút sự quan tâm với tổng số lượng trích dẫn cao. Với vị trí mới tại Ban biên tập của tạp chí Mathematics and Mechanics of Solids, chúng tôi tin rằng GS. Châu sẽ mang đến nhiều giá trị và định hướng mới cho tạp chí, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của tạp chí trong cộng đồng nghiên cứu quốc tế.

Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành đến GS.TSKH Lê Khánh Châu. Chúng tôi tự hào về những thành tựu của ông và hy vọng rằng GS. Châu sẽ tiếp tục đóng góp quý báu cho sự phát triển của Viện Công nghệ tiên tiến và tạp chí Mathematics and Mechanics of Solids.