Nhảy đến nội dung

Định hướng phát triển

Nhiệm vụ:

IAST cam kết hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Thực thi mô hình quản lý hiện đại nhằm thu hút các nhà khoa học hàng đầu đồng thời tạo điều kiện phát triển cho văn hóa sáng tạo, trách nhiệm giải trình và quyền sở hữu. IAST thúc đẩy môi trường cởi mở cho hợp tác và trao đổi, trao quyền cho các nhà nghiên cứu nhằm đi tiên phong trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học đột phá. Bằng cách sử dụng các phương pháp quản lý hiện đại, IAST tạo ra một bầu không khí truyền cảm hứng giúp cho các nhà khoa học đạt tới sự hoàn hảo cũng như chịu trách nhiệm về công việc của họ. Bên cạnh đó, Viện luôn khuyến khích một nền văn hóa đổi mới và tư duy phản biện, cho phép các nhà nghiên cứu khám phá những ý tưởng độc đáo và mở rộng ranh giới tri thức.

2. Thực hiện nghiên cứu liên ngành: IAST tham gia vào nghiên cứu liên ngành mang tính đột phá, kết hợp lý thuyết, khoa học tính toán, trí tuệ nhân tạo và thực nghiệm. Bằng cách kết nối các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau, IAST mong muốn giải quyết những thách thức khoa học quan trọng mang lại lợi ích xã hội.

3. Phát triển công nghệ và sản phẩm: Dựa trên nền tảng nghiên cứu cơ bản, IAST tập trung vào việc chuyển giao các kết quả khoa học vào thực tế. Thông qua việc phát triển các công nghệ và sản phẩm, IAST mong muốn giải quyết các vấn đề thực tiễn và đóng góp vào sự phát triển bền vững trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

4. Chuyển giao kiến thức, kỹ năng và công nghệ: IAST nhận thấy tầm quan trọng của việc chia sẻ kiến thức và chuyên môn với các tổ chức bên ngoài ở cả khu vực công và khu vực tư nhân. Bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao kiến thức, kỹ năng và công nghệ, IAST mong muốn thúc đẩy sự hợp tác và thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu hàn lâm và ngành công nghiệp.

5. Giáo dục và đào tạo các nhà khoa học tầm cỡ thế giới: IAST chú trọng đến giáo dục và đào tạo, cố gắng khuyến khích sự phát triển của các nhà nghiên cứu có trình độ cao. Bằng cách cung cấp một môi trường kích thích tính sáng tạo, sự chủ động và niềm yêu thích học tập, IAST nhằm mục đích tạo ra các nhà khoa học có kỹ năng và kiến thức để có những đóng góp đáng kể trong các lĩnh vực nghiên cứu của họ.

6. Thúc đẩy hợp tác: Hợp tác là một khía cạnh quan trọng trong nhiệm vụ của IAST. Viện tích cực tìm kiếm quan hệ đối tác với các tổ chức giáo dục và nghiên cứu trong và ngoài nước. Bằng cách thúc đẩy sự hợp tác, IAST mong muốn thúc đẩy trao đổi kiến thức, chia sẻ tài nguyên và thực hiện các dự án chung để giải quyết các vấn đề phức tạp trong khoa học và đời sống.